Добре дошли в страницата на Refer Net

30 | Май | 2015

Мрежата ReferNet

ReferNet подпомага дейностите на CEDEFOP (Европейски център за развития в областта на професионалното образование и обучение), свързани с подбора на информация за развитията и изследванията на системите за професионално образование и обучение.

В периода 2003 - 2006 година, с подкрепата на Европейската фондация за обучение, Центърът за развитие на човешките ресурси е включен в подготвителни дейности за реализиране на Refernet в България.

От 2008 година, ЦРЧР е национален координатор на мрежата, като работи в сътрудничество и партньорство със CEDEFOP, националните координатори от другите страни-членки и представители на заинтересовани страни в България.

Функции на мрежата

ReferNet е общоевропейска мрежа за събиране и разпространение на информация за развитията в системите на професионалното образование, обучение и учене в Европейския съюз.

ReferNet е платформа, представляваща европейска зона за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение.

Мрежата е създадена, за да отговори на нарастващата нужда за сравняване на развитията и политиките на страните-членки.

Чрез Refernet може да се осъществи ефикасен и ефективен информационен обмен, сравнение и съизмеряване между заинтересованите страни в областта на професионалното образование и обучение в Европа.